Főoldal » Linux/UNIX » Ultra/Solaris

Egy öreg Sun munkaállomás beállítási naplója

Amiről szó lesz az egy Sun Ultra1, melyet egy Solaris 8 különböztet meg egy halom ócskavastól. Hozzátéve persze, hogy egy átlag Ultra1 nem ugyan abban az értelemben ócskavas, mint az átlag PII.

Single User mód

Single user módban egy használható promptot kapunk akkor is, ha nem sikerül a gépnek az indulásához amúgy szükséges információkat máshonnan (pl. NIS) beszereznie. Bootoláskor a Stop-a billentyűkombinációt leütve egy promptot kapunk (ún. ok-prompt), melyen a

Ok> boot -s

parancsot kiava kapható meg a single user mód. Ekkor lehet root-ként bejelentkezni a rendszerbe.

Az ok-prompt az irodalom szerint elérhető az alábbi módon is, ha a rendszer már bebootolt:

# init 0

PC-ről soros konzolon csatlakozva ugyanehhez az állapothoz a Ctrl-break vagy Shift-break billentyűkombinációk valamelyikének segítségével juthatunk el. Ha a rendszeren az auto-boot engedélyezve van, akkor bootoláskor midenképpen megkapjuk a # promptot. Az auto-boot tiltásához a

# /usr/platform/sun4u/bin/eeprom auto-boot?=false

parancsot kell végrehajtani.

Hostnév beállítása

A számítógép hostnevét az /etc/hostname.xxx file tartalmazza, illetve határozza meg, ahol xxx az adott hálózati interfész neve (konkrétan az én esetemben le0). Legyen a továbbiakban a hostnév mars.

IP cím beállítása

Az IP címet, mint általában, itt is az ifconfig paranccsal lehet beállítani, pl:

# ifconfig le0 inet 192.168.1.2

Ez a beállítás ujraindításkor elvész, ezért fel kell jegyezni az /etc/hosts fájlba:

# echo "192.168.1.2 mars" >> /etc/hosts

Ezek a beállítások biztosítják, hogy újraindításkor a meghatározott cím kerül beállításra a megfelelő interfészen.

Routing beállítása

Tegyük fel, hogy a hálózatban az alapértelmezett átjáró címe 192.168.1.1. Ez a

# route add default 192.168.1.1

paranccsal állítható be. Természetesen ez az információ is elveszik újraindításkor ezért célszerű a beállítást az /etc/defaultrouter fájlba menteni

# echo "192.168.1.1" > /etc/defaultrouter

Névfeloldás beállítása

A névfeloldást végző szerverek címei az /etc/resolv.conf fájlban találhatók. Adjuk hozzá DNS szervereink nevét ehhez a fájlhoz! Feltéve, hogy a szerverek címei 195.1.1.1 és 195.1.1.2 a következő parancsokat kell kiadni:

# echo "nameserver 195.1.1.1" >> /etc/resolv.conf
# echo "nameserver 195.1.1.2" >> /etc/resolv.conf

Ez azonban önmagában még nem elég! Azt is meg kell határozni, hogy a host DNS-en keresztül próbálkozzon meg a névfeloldással. Az /etc/-ben található nsswitch.conf fájl határozza meg, hogy a passwd fájlt, a group fájlt és még néhány információt milyen formában próbáljon beszerezni a rendszer. A legegyszerűbb megoldás az, ha a DNS-es példafájllal írjuk felül a .conf-fájlt:

# cp /etc/nsswitch.dns /etc/nsswitch.conf

Újabban az Internethez egy D-Link routeren keresztül kapcsolódom, aminek az IP címét szintén (illetve elég csak azt) meg kell adni a resolv.conf-ban.

Mount táblázat

Solaris alatt -- legalábbis úgy tűnik, hogy Solaris 8 alatt -- a mount táblázat az /etc/vfstab fájlban található. Ld. még a mount manual-ját!

/usr tele

Felderítetlen okok miatt, ha a /usr könyvtár megtelik fura hibák jönnek elő: pl. nem lehet forwardolni az X-et. Legyen ezért a /usr-ben mindig üres hely!

Rendszer leállítása

A rendszerleállításhoz előbb single user mode-ba kapcsolok

# shutdown -g 5 -i S

ahol a "-g 5" a grace-time-ot állítja öt másodpercre a "-i S" pedig azt mondja meg a rendszernek, hogy single user mode-ba váltson. Ezután a single-mode-hoz meg kell adni a root jelszót, majd ki kell adni a poweroff parancsot, ami teljesen kikapcsolja a számítógépet.

Távoli kikapcsoláskor a

# init 5

parancsot használom, ami áramtalanítja is a gépet.

X11 forwarding és Xterm

Ha egy távoli gépről a

$ ssh -X solaris8.machine

paranccsal jelentkezem be és indítok egy xterm-et, az az első karakterleütésnél kilép az alábbi hibaüzenettel:

xterm: warning, error event receieved:
X Error of failed request: BadAccess (attempt to access private resource denied)
  Major opcode of failed request: 102 (X_ChangeKeyboardControl)
  Serial number of failed request: 80
  Current serial number in output stream: 83

A probléma pontos okát még nem találtam meg (default, vagy az én gépem speciális beállítása?), viszont a jelenség megszűnik, ha "trusted" X11 forwardolást használok a mezei X11 forwardolás helyett, azaz ha az

$ ssh -Y solaris8.machine

utasítást adom ki.

Tartalom

Valid HTML 4.01 Transitional