Fõoldal » Linux/UNIX » Linux tippek

Néhány dolog, amit jó tudni, de mindig elfelejtek...

Általában, ha valamilyen linux-szal kapcsolatos probléma megoldására rájövök, akkor azt rögtön el is felejtem. Ami az energia pazarlása (idõ=pénz, miegymás). Ezért úgy döntöttem, hogy mostantól minden megoldást röviden dokumentálok. Íme.

Tartalom másolása DVD camcorder-rõl (Panasonic VDR-M50)

A Panasonic VDR-M50 modellje DVD-RAM-ra rögzíti a felvett anyagot, amit sok DVD-meghajtó nem képes olvasni. A felvett filmhez és egyéb anyagokhoz (képek) a következõ módon fértem hozzá (miután a felvevõt egy USB-kábellel a számítógéphez csatlakoztattam):

$ dmesg
...
usb 1-1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 2
usb-storage: waiting for device to settle before scanning

Megjelent egy új eszköz!

$ dmesg|grep sr
sr0: scsi3-mmc drive: 15x/15x dvd-ram pop-up
Attached scsi CD-ROM sr0 at scsi0, channel 0, id 0, lun 0

Ami ezek szerint a /dev/sr0-n lesz mountolható:

# mount /dev/sr0 /dvd-raw

Most már listázható a tartalom:

$ cd /dvd-raw/DVD_RTAV
$ ls -l
összesen 1082470
-rwxrwxrwx 1 4294967295 4294967295 131072 dec 10 17:48 VR_MANGR.BUP
-rwxrwxrwx 1 4294967295 4294967295 131072 dec 10 17:48 VR_MANGR.IFO
-rwxrwxrwx 1 4294967295 4294967295 1106558976 dec 10 17:48 VR_MOVIE.VRO
-rwxrwxrwx 1 4294967295 4294967295 1628160 dec 10 17:47 VR_STILL.VRO

DVD-RAM olvasókkal felruházott boldog emberek egyszerûbben is eljárhatnak, hiszen olvasójukba helyezve az adathordozót csak mountolniuk kell, és már másolhatnak is.

A már átmásolt anyagok további feldolgozására (asztali lejátszóval kezelhetõ dvd készítése, semmi hókusz-pókusz) vonatkozó tipp például itt olvasható.

SSH bejelentkezés jelszó nélkül (nyilvános kulcsú autentikációval)

Nyilvános kulcsú autentikációhoz legelõször egy titkos és egy nyilvános kulcsot kell generálni, majd a nyilvános kulcsot fel kell másolni azokra hostokra, melyekre ilyen módon szeretnénk bejelentkezni.

Elsõ lépés tehát a kulcsok generálása:

$ ssh-keygen -t dsa

A generátor alapesetben a kulcsokat az id_dsa illetve id_dsa.pub fájlokba menti. Ha a program futása során jelszót adunk meg, ez a titkos kulcsot fogja védeni és minden alkalommal, amikor az ssh hozzá akar férni a fájloz ezt a jelszót kell megadni.

Ezután a nyilvános kulcsot a hoszt(ok)ra kell másolni.

$ scp ~/.ssh/id_dsa.pub user@remote.host:

Nincs más hátra, mint bejelentkezni a távoli gép(ek)re és a nyilvános kulcsot hozzáadni az authorized_keys fájlhoz.

$ ssh user@remote.host
user@remote.host:$ cat ~/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys

A jelszó nélköli távoli bejelentkezésenek ezen módjáról kicsit bõvebben itt lehet olvasni.

Beep

Gyakran elõfordul, hogy egy terminálban hosszú ideig futó folyamatot futtatok és közben valami mást csinálok. Jó lenne, ha nem kellene mindig kézzel ellenõrizni, hogy lefutott-e már a parancs, hanem valamilyen hangjelzéssel ezt automatikusan tudomásomra hozná a számítógép. Megoldás lehet a következõ:

$ alias beep='echo -en \"\\007\"'
$ parancs; beep

growisofs

Csak mert mindig elfelejtem...

DVD képfájlok kiírása:

$ growisofs -dvd-compat -Z /dev/dvd=dvd_image.iso

DVD fájlok lemezre írása

$ growisofs -Z /dev/dvd -dvd-video /path/to/dvd

Akármilyen fájlok írása

$ growisofs -Z /dev/dvd -R -J /path/to/files

Bõvebb információ található a growisofs manuáljában, vagy például a Gentoo wiki-n.

CD újraírás

Ez igazából nagyon egyszerû, de a túl egyszerû dolgok mindig gyanúsak, ezért kell a megerõsítés...

CD blankolása:

$ cdrecord blank=fast dev=/dev/cdrw

Képfájl kiírása:

$ cdrecord dev=/dev/cdrw kepfajl.iso

Egyébbként a vonatkozó man sem hosszú (nagyon), viszont lusták vagyunk.

PackMan openSUSE-hoz

Az openSUSE projekt csak nyílt forrású csomagokat tartalmaz (ezért pl. az Adobe Reader-t nem), illetve nem, vagy csak nagyon lebutított formában tartalmaz olyan csomagokat, amiket a készítõk rizikósnak tartanak (ld.: médialejátszók, kodekek -- engem ez zavar a leginkább).

Hogy a telepített rendszer mégis "használható" legyen hozzáadom valamelyik PackMan oldalt a SUSE telepítési forrásaihoz:

server: packman.iu-bremen.de (IP: 212.201.44.24)
protocol: HTTP
directory: suse/10.0

További alternatív források listája és pontos howto az opensuse.org-on olvasható.

Könyvtárak szinkronizálása

Helyi gépen lévõ anyagokat (mint például ennek a honlapnak az originál változatát) rsync-kel töltöm fel más gépekre, az alábbi parancsot adva ki:

$ rsync -avz --delete --force /local/foo/ user@remote.host:remote/bar

Ezzel a paraméterezéssel érhetõ el, hogy a célkönyvtár tartalma pontosan megegyezõ legyen a forráskönyvtár anyagával. Figyelem: fontosak a /-jelek! Ha például elhagynám a foo utáni slash-t, akkor a bar könyvtáron belül az rsync létrehozná a teljes foo könyvtárrendszert a foo-fõkönyvtárat is beleértve! Tehát slash-sel: másold foo tartalmát bar-ba, slash nélkül: másold a foo könyvtárat bar-ba.

Az egyes paraméterek pontos jelentéséhez rtfm.

...

Na jó, egye fene:

-v, --verbose increase verbosity
-a, --archive archive mode, equivalent to -rlptgoD
-z, --compress compress file data
--delete delete files that don't exist on sender
--force force deletion of dirs even if not empty

Az "archive" mód jelentését csakazértse bontom tovább, ha ennyire kukacoskodó vagy akkor irány az a fránya manuál!

Audio CD mp3-ból

Tuti, ami fix elõször célszerû átnevezni a fájlokat, hogy ne legyen bennük szóköz:

$ for i in *.mp3;do mv "$i" `echo $i | tr ' ' '_'`; done

Ezután mplayer-rel átalakítom a fájlokat wav-vá. (Valaki legyen szives írja meg nekem hogyan kell ezt szépen mondani magyarul, mert én sajnos csak ilyen bénán tudom.)

$ for i in *.mp3; do mplayer -vo null -vc dummy -af resample=44100 -ao pcm:waveheader:file=`basename $i .mp3`.wav $i; done

Ha megvannak a wav fájlok már csak ki kell írni õket:

$ cdrecord dev=/dev/cdrw -pad -audio *.wav

A témáról egy bõvebb leírás (ami olyan témákat is érint mint például a normalizálás) található a TLDP-n.

Nem tartozik szorosan ide, de jó tudni azt is, hogyan lehet egy sereg wav fájlt átkonvertálni mp3-ba jól.

$ for i in *.wav; do lame -b 320 -q 0 $i `basename $i .wav`.mp3; done

A lame parancs -q 0 kapcsolója a manual szerint a jó minõséget biztosítja. Szintúgy a -b 320 kapcsoló, ami a bitrate-et 320kbit/s-re állítja. A minõségnek persze ára van, ezekkel a beállításokkal a lame jó lassan tömörít és természetesen a létrejövõ fájlok mérete is viszonylag nagy lesz. A legtöbb esetben minden bizonnyal a -b 192 -q 2 paraméterezés is megfelelõ.

Opcionálisan a -h kapcsoló is használható, ami a -q 2 megfelelõje.

ISO image VIDEO_TS alapján Mac OS X alatt (hdiutil)

ISO képet VIDEO_TS könyvtárből az alanti parancs kiadásával lehet csinálni

$ hdiutil makehybrid -udf -udf-volume-name DVD_NAME -o dvd.iso /path/to/VIDEO_TS/dir

A könyvtár paraméternek azt a könyvtárat kell megadni, amiben a VIDEO_TS könyvtár található.

Tartalom

Valid HTML 4.01 Transitional