Főoldal » Egyéb » Speciális karakterek Oracle jelszavakban

Álljon emitt egy táblázat arról, hogy milyen különleges írásjeleket sikerült (illetve nem sikerült) Oracle felhasználók jelszavaiba beépíteni! Oracle10g. Solaris10.

Körülbelül az alábbi parancssorozatot hajtottam végre minden karakterre (a példában *):

SQL> CREATE USER bla IDENTIFIED BY b*la;
SQL> GRANT CREATE SESSION TO bla;
SQL> ALTER USER bla IDENTIFIED BY bla;
SQL> ALTER USER bla IDENTIFIED BY b*la;
SQL> ALTER USER bla IDENTIFIED BY bla;
SQL> PASSWORD bla
Changing password for BLA
Old password:
New password: b*la
Retype new password: b*la
Password changed
SQL> CONN bla/b*la
SQL> EXIT
$ sqlplus bla/b*la
SQL> DROP USER bla;

Az eredményeket ld. a lenti táblázatban.

Megj.: a karaktereket csak a jelszavak belsejében próbáltam ki, azt nem tudom még, hogy ezek közül melyekkel lehet jelszót kezdeni.

"+" jelek jelentik azt, ha sikerült az adott írásjellel a megfelelő eksönt végrehajtani, "-" jelek azt, ha nem. Ha egy mezőben az adott jelen kívül más is áll, az azt jelenti, hogy az általuk jelölt módosítással hajtható végre a művelet:

  • quot: dupla idézőjelek közé kell tenni a karaktert

  • esc: escape-elni kell az adott írásjelet

  • defoff: ki kell kapcsolni a define-t a művelet előtt (set define off)

Speciális írásjelek Oracle 10g jelszavakban
charactercreatealterpassconnSQL+loginnote
'+,quot+,quot+++,esc
"--+++,esc
/+,quot+,quot++,quot--sqlplus /nolog + conn
#+++++
@+,quot+,quot++,quot--sqlplus /nolog + conn
$+++++,esc
&+,defoff+,defoff,quot++,defoff+,esc
!+,quot+,quot+++,esc
?+,quot+,quot+++
%+,quot+,quot+++
^+,quot+,quot+++
*+,quot+,quot+++
(+,quot+,quot+++,escSQL+ also with quotes
)+,quot+,quot+++,escSQL+ also with quotes
_+++++supported by Oracle
++,quot+,quot+++
~+,quot+,quot+++
`+,quot+,quot+++,esc
-+,quot+,quot+++
=+,quot+,quot+++
[+,quot+,quot+++
{+,quot+,quot+++
]+,quot+,quot+++
}+,quot+,quot+++
\+,quot+,quot+++,escSQL+ also with quotes
|+,quot+,quot+++,escSQL+ also with quotes
;+,quot+,quot+++,escSQL+ also with quotes
:+,quot+,quot+++
,+,quot+,quot+++
<+,quot+,quot+++,escSQL+ also with quotes
.+,quot+,quot+++
>+,quot+,quot+++,escSQL+ also with quotes

Olyan jelszavak esetén melyekben a "@", vagy "/" jel szerepelt nem sikerült bejelentkeznem SQL*Plus-ba közvetlenül. Viszont nolog-gal igen:

$ sqlplus /nolog
SQL> conn user/pass

SQL*Plust shell-ből indítani nem csak a speciális karakterek escape-elésével, hanem -- esetenként -- az egész jelszó idézőjelek közé helyezésével is lehet.

A témával kapcsolatos további információk találhatók az askTom-on.

Ora code

Van egy oldal (meg nyilván egy sereg másik), ahol Oracle hibakódok jelentése után lehet kutakodni. Sajnos elég lassú szokott lenni, csináltam hát egy másikat, ami elég gyors, és jobban is néz ki ;)

Linkek

Valid HTML 4.01 Transitional