Napi Tao

Az út üres,
de működését abba sose hagyja.
és mélységes,
mindennek ősatyja.
Élét tompítja,
görcseit oldja,
fényét fakítja,
elvegyül porba.
Megfoghatatlan
és mégis van.
Én nem tudom, ki a szülője,
de vénebb, mint a tünemények őse.

Lao-ce: Tao te king Az út — 4